Jump to content
Alcatra - Oficjalne Forum

All Activity

This stream auto-updates     

  1. Earlier
  2. Shift

    Restart forum

    Jak nie trudno zauważyć forum zostało zresetowane. Działania te zostały podjęte z powodu totalne zmiany koncepcji projektu od czasu pierwszej regeneracji forum. Na razie forum jest totalnie podstawowe, skierowane stricte dla "starej gwardii". Portal będzie sukcesywnie rozwijany z czasem, na razie są ważniejsze kwestie projektu na mojej głowie. Na nowe forum zostały zaimportowane jedynie konta wraz z wiadomościami, statusami, plikami etc. Wszystkie inne kwestie oczekują na realizację.
  1. Load more activity
×
×
  • Create New...